News semanais: do 13 ao 22 de febreiro

News1.- Modificación das instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas para o persoal funcionario e laboral da Administración Xeral da Comunidade Autónoma.

2.-Instrucións xubilación parcial do persoal laboral ante unha solicitude de xubilación anticipada.

3.-Formación EGAP – Actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración Pública da C.A. de Galicia.

4.-Formación AGASP – Academia Galega de Seguridade Pública para o persoal de seguridade pública que traballa en Galicia.

5.-Formación INAP – convocatorias de accións formativas Instituto Nacional de Administración Pública para empregados públicos para o 1º semestre de 2017.

6.-Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 31 de xaneiro de 2017.

7.-Campaña de vixilancia da saúde para o persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia para o ano 2017.

8.-Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

9.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

10.-Outras novas: instrucións nóminas, orzamentos, recualificación P.D.

11.-Manifesto Día internacional da igualdade salarial.

Semanais_news-do-13-ao-22-de-febreiro-do-2017