Actualización provisional de méritos para prazas de persoal funcionario e laboral da Xunta

ListasListas de contratación:

No DOG de hoxe, 28 de febreiro faise pública a actualización provisional de méritos correspondente o ano 2016 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e á contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

As puntuacións totais das persoas integrantes das listas de contratación poden consultarse no portal web da Xunta de Galicia no apartado de Función Pública.

As persoas interesadas disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó desta publicación, para presentaren reclamacións ante a Comisión Permanente.

Se tes algunha dúbida consulta co/a teu/túa delegado/a sindical