Semanais News: do 6 ao 11 de marzo de 2017

1.- Campaña da declaración da renda 2016: novidades e calendario.

2.- Formación EGAP – convocatoria de cursos para persoal dos entes públicos.

3.- Convocatoria de probas de avaliación en competencias clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis – 2 e 3.

4.-Formación CELGA – convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios da probas para obter os certificados de lingua galega CELGA 1, 2, 3, 4.

5.-Formación INAP – accións formativas descentralizadas no ámbito local para 2017.

6.- Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

7.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

8.-The Weekly Press.

9.-Campaña de micromecenado: biopsia líquida – colabora.

10.- Convenio AECC – CSIF galicia: marzo 2017 “Está na túa man”.

Semanais_News do 6 ao 11 de marzo do 2017