Semanais News: 13 – 23 de marzo 2017

1.- O cambio horario de verán efectuarase a noite do vindeiro 26 de marzo.

2.- Datos de flexibilidade e teletraballo do persoal da Administración Xeral da Xunta de Galicia a 28 de febreiro de 2017.

3.-Formación EGAP – convocatoria de cursos para persoal de administración e servizos (PAS) das universidades.

4.- Formación EGAP – convocatoria de actividades formativas para para o persoal de Xustiza.

5.-Formación EGAP – convocatoria de actividades formativas para para o persoal da administración local da C.A. de Galicia.

6.-Convocatoria de probas de avaliación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática – CODIX.

7.-Listas contratación Xunta – Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

8.-Matrícula libre para exames nas escolas oficiais de idiomas.

9.-Novas destacadas nas web de CSI-F nacional e CSI-F autonómico.

10.- Ofertas públicas de emprego nas entidades locais de Galicia.

11.-SVI – síndrome visual informático. Medidas para minorar o impacto en pantallas.

12.- The Weekly Press

Semanais_News do 13 ao 23 de marzo do 2017