Semanais News: do 13 ao 22 de maio de 2017

1.- O Goberno quere impoñer o despedimento forzoso de interinos e temporais pasados 3 anos do contrato ou nomeamento.

2.-Novas de Función Pública: procesos selectivos, convocatorias, concursos de traslados, contratación de persoal.

3.-Información sobre los cambios del concurso de traslados de la Ley 17/1989.

4.-Proposta de creación de categorías profesionais para o persoal das Illas Atlánticas – Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

5.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

6.-Que debo facer si teño un accidente laboral?.

Semanais_News do 13 ao 22 de maio do 2017