Chamamento de Medio Rural para a cobertura dos postos vacantes do SPDCIF

A Consellería do Medio Rural ten previsto realizar os chamamentos para a cobertura temporal de postos vacantes do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) das categorías profesionais segundo a relación desta quenda:

CALENDARIO DE CHAMAMENTOS
COBERTURA POSTOS VACANTES DO SPDCIF 2017
PROVINCIA TOTAL
DIA HORA CATEGORÍA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA
7 de xuño de 2017 9:30 Condutor/a motobomba SPDCIF 1 1 2
10:00 Peón/oa condutor/a SPDCIF 1 1 1 3
11:00 Peón/oa SPDCIF 1 8 2 2 13
3 10 2 3 18
  • NOTA: O día e horario dos chamamentos, que se realizarán simultáneamente nas 4 provincias, son os indicados neste calendario.

A subdirección Xeral de Persoal da Secretaría Xeral Técnica do Medio Rural engadiu á cobertura o seguinte posto:

Nome centro Código posto Denominación Observacións RPT Motivo da
cobertura
Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais MRC991080127001207 EMISORISTA SPDCIF LABORAL FIXO-DISCONTINUO // B10 // B14 // B18 // B12 = 278,28 €. Praza
vacante