Alegacións de CSIF á proposta de RPT da Consellería de Sanidade

Con data de hoxe, 5 de xullo de 2017, presentáronse as seguintes alegacións á proposta de modificación da Relación de Postos de Traballo da Consellería de Sanidade.

05-07-17. Alegacións CSIF á RPT SANIDADE

Ver proposta da consellería da modificación da RPT

Categorías RPT