Chamamento para a cobertura temporal de postos do SPDCIF

A Consellería do Medio Rural ten previsto realizar os chamamentos para a cobertura temporal dos postos que se relacionan no seguinte arquivo: