Datas do chamamento para cubrir postos vacantes/non vacantes do SPDCIF

A Consellería do Medio Rural ten previsto realizar os chamamentos para a cobertura temporal de postos VACANTES/NON VACANTES do SPDCIF das categorías profesionais que se relacionan no arquivo que se xunta, no que se indica o día e o horario dos chamamentos, que se realizarán simultáneamente nas 4 provincias: