Semanais News: do 1 ao 31 de outubro

1.- Gabinete psicosocial do programa «CSIF AYUDA».

2.- Nota informativa sobre o “concurso de traslados de persoal laboral fixo” da Xunta de Galicia.

3.- Nota informativa sobre o “concurso de traslados de persoal funcionario de carreira” dos corpos xerais da Xunta de Galicia.

4.- CSIF asina o “Acordo para o plan de estabilidade no emprego público dos servizos públicos da Xunta de Galicia”.

5.-Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Administración Xeral da Xunta de Galicia – Reunión do 5 de Outubro de 2017.

6.-Comisión Paritaria de Seguimento e Interpretación do Acordo sobre dereitos de participación do persoal ao servizo da Administración Xeral da Xunta de Galicia en materia de PRL.

7.-Novas no portal do Herald Toupeiras.

8.-Comunicado conxunto das organizacións sindicais CSIF, CCOO e UXT sobre o “Acordo de condicións laborais e económicas na empresa pública de SEAGA”.

9.-Oferta Pública de Emprego 2017 da Universidade da Coruña.

10.-Ofertas Públicas de Emprego nas Entidades Locais de Galicia.

11.-NOVAS XURÍDICAS: “Os interinos en excedencia teñen os mesmos dereitos que os funcionarios de carreira “ segundo o Tribunal De Xustiza Da Unión Europea.

12.-OUTRAS NOVAS: lexislación, programa PREPARA, Orzamentos 2018…

12.-Resumo mensual de prensa.

14.-Inicio da campaña de vacinación antrigripal: do 23-outubro ao 29-decembro.

15.-Convenio AECC – CSIF Galicia: outubro 2017 “O cancro de mama”

Semanais_News do 1 ao 31 de outubro do 2017