Semanais News: do 1 ao 17 de novembro

1.-CSIF logra a garantía de Facenda de que NON HABERÁ CONXELACIÓN SALARIAL en 2018.

2.-Novas no portal do Herald Toupeiras.

3.-O complexo administrativo de San Caetano reformarase a partir do mes de marzo de 2018 e durará máis dun ano.

4.-Procesos selectivos de Axentes da Facenda Pública (promoción interna e acceso libre.

5.-Proceso selectivo de corpo facultativo de Sanidade Penitenciaria (acceso libre)

6.-Ofertas públicas de emprego nas entidades locais de Galicia.

7.-Listas de contratación da Xunta de Galicia – Decreto 37/2006.

8.-Chamamento de persoal funcionario interino ao abeiro do Decreto 37/2006.

9.-Estado das solicitudes do Fondo de Acción Social do ano 2017.

10.-Outras novas: RPT Facenda, contratación en Portos, prestacións sanitarias, convalidación módulos formación profesional, ITV, incapacidade temporal.

11.-Resumo quincenal de prensa.

12.-Convenio CSIF Galicia para a preparación de oposicións.

13.-Los delegados y delegadas sindicales de CSIF y CEP atenderán a víctimas de violencia de género en la administración y empresas

Semanais_News do 1 ao 17 de novembro do 2017