Borradores de convocatorias de procesos selectivos

Dende a Dirección Xeral da Función Pública, achéganse para alegacións os seguintes proxectos de ordes de convocatoria de procesos selectivos:

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de acceso libre na categoría 001 (Camareiro/a-limpador/a. Axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia ➡ Documento

 

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de camiños, canais e portos  ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística  ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade enxeñaría técnica de obras públicas ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría agronómica ➡ Documento

  • Orde do xxxx de xxxx de 2017 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de enxeñeiros técnicos, especialidade de enxeñaría técnica agrícola  ➡ Documento

En relación coas  convocatorias  correspondentes ao subgrupo A2existe un erro no nivel de Celga requirido, no sentido de que no texto enviado aparece o Celga 3 cando deberá aparecer o Celga 4.

As alegacións poderán ser remitidas ata o día 11 de decembro.