Semanais News: do 18 ao 30 de novembro

1.-CSIF vota en contra de la OPE 2017 por insuficiente, injusta y por generar inseguridad jurídica.

2.-OPE 2017 – Borrador Decreto polo que se aprobará a OPE de prazas de persoal funcionario e persoal laboral da AXG.

3.-Información da OPE 2017do Servizo Galego de Sáude.

4.-Novas no portal do HERALD TOUPEIRAS

5.-La Administración General del Estado paga entre 1.000 y 21.000 euros menos que las CC.AA por el mismo puesto.

6.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia e outras.

7.-El empleo temporal en las administraciones gallegas alcanza la mayor cifra en seis años

8.-CSIF propón unha fase de oposición cunha soa proba de tres partes.

9.-Outras novas: IRPF, decreto selección Policía Local.

10.-Resumo quincenal de prensa.

11.-Convenio CSIF – academias para preparación de oposicións.

12.-CSIF promueve la salud para reducir la gripe en tu centro de trabajo.

13.-Ofertas para afiliados. Newsletter acción social nacional, especial Navidad 2017…

Semanais_News do 18 ao 30 de novembro do 2017