Semanais News: do 1 ao 15 de xaneiro

1.-Plan de formación para o 2018 da EGAP para empregados públicos ao servizo de distintas administracións públicas.

2.- Convocatoria para o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral – Emprego.

3.-Convocatoria para o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral – Ensino.

4.-Lei de orzamentos e Lei de medidas fiscais e administrativas.

5.-Ofertas públicas de emprego na Administración Xeral do Estado.

6.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

7.-Outras novas: procesos selectivos, OEP 2017 USC, cursos, RPT’S, tarxeta benvida, concursos permanente SERGAS, SMI 2018.

8.-Actualidade de emprego público na prensa.

9.-Convenio AECC-CSIF Galicia – xaneiro 2018, “Empeza a moverte!”

NEWS 2018_XANEIRO-1