Proxectos de orde de convocatoria de procesos selectivos

A Dirección Xeral da Función Pública achega para presentar alegacións, que poderán ser remitidas ata o día 26 de xaneiro, os seguintes proxectos de ordes de convocatoria de procesos selectivos:

  • Orde do xxxxx de xxxxx de 2018  pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1 ➡ Documento
  • ORDE do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1 ➡ Documento
  • Orde do xxxx de xxxx de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2 ➡ Documento
  • ORDE do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2 ➡ Documento
  • Orde do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C1 ➡ Documento
  • ORDE do xxxxxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2  ➡ Documento
  •  Orde do xxxx de xxxx de 2018 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2 ➡ Documento
  • Orde do xxx de xxxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información ➡ Documento
  • Orde do xxx de xxxx de 2018 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de xestión de sistemas de informática ➡ Documento