Semanais News: do 16 ao 31 de xaneiro

1.-Retribucións 2018 do persoal ao servizo da Administración autonómica.

2.-Recoñecemento médicoSolicitude de inscrición de vixianza da saúde para persoal da Administración xeral da Xunta de Galicia.

3.-Sentenza pioneira de CSIF. Empresas e Administración deben de previr as discusión entre compañeiros e a violencia sicolóxica no traballo.

4.-Csifayuda: O síndrome do profesional queimado.

5.-Xuntanza do Comité Intercentros do persoal laboral do V Convenio: traslados, plan de estabilidade, xubilacións, incapacidade…

6.-Información da xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Política Social.

7.-Información sobre a revalorización e complementos de clases pasivas 2018.

8.-Ofertas públicas de emprego na Administración xeral do Estado.

9.-Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.

10.-Outras novas: estruturas orgánicas, ACSUG, listas contratación, plan de formación persoal Sergas, selección de persoal, bases cotización 2018, prestación fillo menor 3 anos.

11.-Iniciativas para o centenario da OIT – Organización Internacional do Traballo.

12.-CSIF inicia movilizaciones por la subida salarial y la mejora de las condiciones laborales.

13.-Convenio AECC-CSIF Galicia – Xaneiro 2018; “Empeza a moverte!

NEWS 2018_XANEIRO-2