Semanais News: do 17 ao 28 de febreiro

1.- CSIF aposta por ESTABILIZAR E CONSOLIDAR ao persoal laboral ANTES DE FUNCIONARIZAR.

2.-Listas de contratación da Xunta de Galicia: actualización provisional de méritos Decreto 37/2016.

3.-Formación EGAP – Actividades de formación continua en materia de idiomas para persoal das distintas administracións públicas de Galicia.

4.-Formación EGAP – Curso básico de PRL en actividades de tempo libre.

5.-Formación AGASP – Plans de formación continua para a policía e a garda civil.

6.-Ofertas públicas de emprego nas entidades locais de Galicia.

7.-Día internacional de la Mujer. 8 de marzo. “ahora es el momento #csifsiempre8m”.

8.-Prevención de riscos laborais: Riscos durante o embarazo e a lactación natural.

8.-Convenio CSIF Galicia – AECC: Pódome fiar do que leo en internet?

NEWS 2018_FEBREIRO-4