Datos sobre flexibilidade horaria e teletraballo pechados a decembro de 2017

Datos sobre flexibilidade horaria e teletraballo pechados a decembro de 2017, facilitados pola DXARA:

(A efectos aclaratorios, están sombreadas en cor vermella as variacións producidas durante o mes de decembro).

  1. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo aprobadas ⇒ Preme aquí
  2. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo denegadas ⇒ Preme aquí
  3. Relación e identificación dos postos de teletraballo autorizados ⇒ Preme aquí
  4. Relación, identificación e motivación das flexibilidades (automática e por conciliación) denegadas ⇒ Preme aquí
  5. Relación, identificación e motivación das solicitudes de teletraballo denegadas ⇒ Preme aquí