CSIF defende a unificación dos condutores/as do PMX

Á vista da RPT da Vicepresidencia e C. Presidencia e AA.PP, CSIF seguirá defendendo e instando a que no PMX se aplique o marco xurídico europeo respecto do principio de que a mesmo traballo se aplique unha mesma retribución.

No caso de desexar facer algunha achega ou consideracións podedes envialas a este mesmo enderezo electrónico.

Do mesmo xeito, para calquera dúbida ou aclaración tamén podedes poñervos en contacto con Lino.

Saúdos, CSIF.