Segunda propuesta sobre o II Acordo de Estabilidade no Emprego dos Servizos Públicos

PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS……POLO QUE SE AMPLIA O ACORDO DE 18 DE OUTUBRO DE 2017 PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE ESTABILIDADE NO  EMPREGO DOS SERVIZOS PÚBLICOS ⇒ Proposta