Plan de Mellora do Emprego Público e Carreira Profesional dos funcionarios

 

Última proposta de acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais para a mellora do emprego publico e as condicións de traballo  ⇒ Documento

A Dirección Xeral de Función Publica establece un prazo para presenta alegacións que finaliza o vindeiro luns, 6 de agosto, ás 14.00 horas.