Semanais News: do 8 ao 28 de setembro

 1. Actualización das retribucións para o persoal funcionario e persoal laboral da Xunta de Galicia para o ano 2018.
 2. Nova estrutura orgánica da Xunta de Galicia.
 3. Proxecto do regulamento da mobilidade do persoal funcionario de carreira da Administración Xeral galega e entidades públicas.
 4. Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas de procesos selectivos de persoal funcionario e persoal laboral da Xunta de Galicia.
 5. A Xunta quere modificar o decreto de listas para computar o tempo traballado nos entes instrumentais.
 6. Reunión para a negociación da proposta de RPT da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AA.PP. e Xustiza (21-09-2018).
 7. Nota informativa sobre a reunión mantida entre a Consellería do Medio Rural e os sindicatos sobre a negociación de melloras das condicións de traballo do colectivo de persoal técnico vinculado ao SPDCIF
 8. Datos de flexibilidade e teletraballo na Xunta de Galicia a 31 agosto 2018
 9. EGAP: curso superior de administración electrónica.
 10. Nota informativa do Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral – 25 de setembro.
 11. Prevención de riscos laborais: como actuar ante unha emerxencia.
 12. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia.
 13. Como eliminar fotos e vídeos de internet. Recomendación da Axencia Española de Protección de Datos.
 14. CSIF Ensino: calendario escolar 2018/2019.

Descargar en PDF: NEWS 2018_SETEMBRO