Alegacións da CSIF á proposta de RPT da Consellería do Medio Rural