Alegacións da CSIF aos anteproxectos da Lei de Medidas e de Orzamentos

Alegacións da CSIF as propostas da Dirección Xeral de Función Pública aos anteproxectos da Lei de Medidas en materia de persoal e da Lei de Orzamentos 2019.