Convocatoria da Mesa Xeral e da Comisión de Persoal sobre a OEP 2018/20, a funcionarización e a mellora do emprego público

Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicoso día 26 de decembro e da Comisión de Persoal o día 27, para abordar os seguintes temas:

  • Proprosta de acordo sobre a Oferta Emprego Público 2018/ 2020 ⇒ Documento
  • Proposta  sobre funcionarización ⇒ Documento
  • Proposta para a mellora do emprego público e as condicións de traballo e mellora de carreira profesional ⇒ Documento