Modificación do decreto de listas que regula o nomeamento de personal interino

MODIFICACIÓNS A INTRODUCIR NO DECRETO 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de personal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

⇒ Descarga o decreto