Borrador de modificación do Decreto de Listas 37/2006

BORRADOR DE MODIFICACIÓN DO DECRETO 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

A DXFP convocou as OOSS a unha reunión para abordar este tema o vindeiro mércores, 16 de xaneiro.