News CSIF autonómico: do 22 de decembro ao 5 de xaneiro 2019

 1. Leis de medidas: novidades en materia de incapacidade, permisos e devolución en materia tributaria no ámbito do IRPF
 2. Lei de medidas: modificación da Lei de emprego público de Galicia
 3. Ofertas de emprego público 2018 da Xunta de Galicia e do Sergas
 4. Listas de contratación temporal da Xunta de Galicia
 5. Salario mínimo interprofesional para o 2019
 6. Exención en IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad incluyendo a los beneficiarios de trabajadores por cuenta propia y empleados públicos
 7. Apertura prazo para presentar a solicitude de pase a 2ª actividade para os bombeiros forestais do SPDCIF
 8. Plan de formación 2018 para empregados públicos – EGAP
 9. Nota informativa Consello Reitor da Escola Galega de Administración Pública (14 de decembro de 2018)
 10. Comité Intercentros de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia (19 de decembro de 2018)
 11. Policía local: coeficiente reductor da idade de xubilación
 12. Ofertas públicas de emprego nas universidades galegas
 13. Ofertas públicas de emprego nas Entidades Locais de Galicia
 14. Outras novas: modificación lexislativa en materia xudicial, violencia de xénero, tributaria, social e retributiva. Lexislación orzamentaria e medias fiscais e administrativas. Estrutura orgánica e RPT’S consellerías, calendario festivos locais. Plan PRL no sector público de Galicia
 15. Solicitude da devolución da prestación por maternidade e paternidade
 16. Dónde estará el empleo en 2019 – Expansión
 17. CSIF PREVENCIÓN: fronte a gripe, busca protección. Infórmate, vacínate, evita o contaxio

NEWS 2018_DEC_2019_XAN