Prazo de alegacións ao borrador da convocatoria C2-SPDCIF de diversas especialidades

A DXFP remite os proxectos de orde de convocatoria para presentar alegacións:

  • ORDE do xxx de xxx de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na escala de auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra incendios Forestais, subgrupo C2 nas especialidades de Emisorista/Vixilante/a fixo/a, Bombeiro forestal-condutor motobomba e Bombeiro forestal; do corpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ⇒ Documento

O prazo para a presentación das alegacións rematará ás 14:00 horas do día 18 de febreiro.