Seguimento do acordo sobre persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas

Convocatoria da Comisión de seguemento do Acordo entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais sobre o persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas.

  • Día: 21 de febrero
  • Hora: 10:30 horas

Orde do día:

  • Desenvolvemento do procedemento para o desempeño voluntario e transitorio das funcións de vixilancia do Grupo IV, previsto no punto 4º do Acordo.
  • Rogos e preguntas.