Reunión pola RPT do Instituto Galego do Consumo e da Competencia

  • LUGAR: Sala de Xunta da Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • DATA: 26 de marzo
  • HORA: 12,45 horas

Documentación:

Categorías RPT