Propostas de preguntas para a funcionarización do persoal laboral fixo dos Grupos II, III, IV e V

Propostas de preguntas de Función Pública para a funcionarización do persoal laboral fixodos Grupo II, III, IV e V, separadas por temas, coa finalidade de que se realicen as alegacións oportunas sobre a súa redacción ou estilo.

A tal efecto establécese de prazo de alegacións ata as 14.00 horas do vindeiro 3 de maio.

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Grupo IV

Grupo V