Alegacións da CSIF á proposta de RPT da Consellería do Medio Rural

Á espera de que Medio Rural remita a documentación complementaria que se comprometeu a entregar ás OOSS na xuntanza do pasado 23 de abril, CSIF presenta as súas alegacións á proposta de modificación da RPT de Medio Rural, que teñen carácter provisional ate o estudo da nova documentación que se reciba.