Alegación da CSIF á Addenda do Acordo do persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas

As ditas alegacións formuladas pola CSIF están significadas en cor vermella no propio corpo do borrador da Addenda facilitada pola Consellería  ⇒ Documento

Novas relacionadas: