Convocatoria da Mesa Xeral de Empregados Públicos ordinaria

Convocatoria da Mesa Xeral Empregados Públicos ordinaria:

 • Data: venres 7 de xuño de 2019.
 • Hora: 10:00 horas
 • Lugar: Aula 11 da Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

Convocatoria ⇒ Temas

2) RPT do Instituto  de Estudios de Territorio:

3) Protocolo para a prevención, a detección, a actuación e a resolución de situacións de acoso laboral e outras discriminacións no traballo na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia ⇒ Documento

4) RPT da Consellería de Facenda ⇒ Documento

5) Proxecto de decreto …/2019 o polo que se establece o procedemento para a  adquisición da condición de persoal funcionario de carreira polo persoal laboral fixo do convenio colectivo do persoal laboral da Xunta ⇒ Documento

6) RPT da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

7) RPT do Instituto Galego da Vivenda e Solo

 • Proposta xustificación funcional  ⇒ Documento
 • Xustificación funcional complementaria ⇒ Documento
 • Informe sobre a proposta da RPT asinado ⇒ Documento
 • Informe complementario  con anexos ⇒ Documento
 • Informe DX planificación e orzamentos⇒ Documento
 • Acta reunións sindicatos ⇒ Documento
 • Anexo Persoal funcionario ⇒ Documento
 • Equivalencias ⇒ Documento

7) RPT da Axencia Galega de Innovación

9) RPT de Medio Rural