Proposta sobre o desenvolvemento do acordo de concertación social e da axuda de persoas con discapacidade

PROPOSTA DE ACORDO ENTRE A XUNTA DE GALICIA E AS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS ……DE DESENVOLVEMENTO DO ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL NO EMPREGO PÚBLICO E DA AXUDA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DEPENDENTES DO PERSOAL FUNCIONARIO DO ACTUAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL.