Estatísticas sobre flexibilidade e teletraballo con data maio 2019

  1. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo aprobadas ⇒ Documento
  2. Datos globais das solicitudes de flexibilidade e teletraballo denegadas ⇒ Documento
  3. Relación e identificación dos postos de teletraballo autorizados. ⇒ Documento
  4. Relación, identificación e motivación das flexibilidades (automática e por conciliación) denegadas ⇒ Documento
  5. Relación, identificación e motivación das solicitudes de teletraballo denegadas ⇒ Documento

Os datos remitidos nos arquivos que se achegan son datos acumulados a maio de 2019. A efectos aclaratorios, están sombreadas en cor vermella as variacións producidas durante dito mes de maio.