News CSIF Autonómico: do 1 ao 15 de xullo de 2019

 1. TSXG admite a trámite a demanda de CSIF para que a Xunta pague a carreira profesional ao persoal temporal
 2. A execución da sentenza esixe a convocatoria inmediata dos procesos de pase á segunda actividade para o persoal temporal
 3. O Goberno negociará unha mellora das condicións laborais das Inspectoras Farmacéuticas, trala presión exercida por CSIF
 4. CSIF gana las elecciones sindicales en la Administración General del Estado y la Justicia
 5. NEWS CSIF autonómico: resumo primeira quincena
 6. Procesos selectivos Xunta de Galicia: declaración de mes inhábil para o cómputo de prazos
 7. Ofertas públicas de emprego nas Entidade Locais de Galicia
 8. OUTRAS NOVAS: Actualización nómina, título xestor administrativo, Lei Ord. Farmacéutica, prezos universitarios
 9. O Defensor do Pobo publica o seu informe anual 2018
 10. A Axencia Tributaria devolve o IRPF a quen gozaron dos permisos de maternidade e paternidade
 11. Directiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019, relativa aos datos abertos e a reutilización da información do sector público
 12. GUÍA LABORAL do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social
 13. O CGPJ amplía aos fixos-discontinuos e empregados do fogar a aplicación web que permite calcular a indemnización por extinción do contrato de traballo
 14. CSIF PRL: Estrés térmico. Definición y propuesta

NEWS 2019_XULLO_1