Lei de medidas e procesos selectivos: prazos para alegacións

  1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA LEI 2/2015: MODIFICACIÓN E CREACIÓN DE DIVERSAS ESCALAS

PRAZO DE ENVÍO DE ALEGACIÓNS: martes, 8-10-2019

2. PROPOSTA DE CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS  DO SUBGRUPO A2, para o acceso libre e promoción interna das seguintes escalas (Admón. Xeral / Admón. Especial)

  • TRABALLO SOCIAL
  • EDUCADOR SOCIAL
  • ENFERMARÍA 
  • TERAPIA OCUPACIONAL.

PRAZO DE ENVÍO DE ALEGACIÓNS: xoves, 10-10-2019