Aberto o prazo de matrícula no ciclo formativo de formación profesional para os Axentes ambientais e forestais

A Consellería de Medio Rural ven de informar que o prazo para matricularse dos Axentes, no ciclo de grao superior de Xestión forestal e do medio natural no réxime para as persoas adultas en modalidade semipresencial e a distancia remata ás 13 horas do día 14 de outubro de 2019.

Para dar cumprimento á addenda do Acordo de colaboración de 16 de marzo de 2017 subscrito entre as consellerías de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio; de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Medio Rural; foi enviado un correo electrónico aos enderezos das persoas (axentes facultativos ambientais e axentes forestais auxiliares) incluídas no devandito acordo.

No correo darase a información necesaria para a participación no proceso de solicitudes de matrícula no ciclo de grao superior de Xestión forestal e do medio natural no réxime para as persoas adultas en modalidade semipresencial e a distancia.

O prazo de solicitudes rematará ás 13 horas do día 14 de outubro de 2019. No correo xuntarase unha ligazón a un enderezo web (do portal de formación profesional) no que, ademais da información da convocatoria, se dispón dun formulario para que as persoas interesadas cumprimenten os seus datos persoais e os datos da solicitude (centro de preferencia e módulos dos que solicitan a matrícula). Xúntanse imaxes do formulario web de solicitude. Será preciso que os interesados accedan e cubran e envien o formulario dentro do prazo establecido.