Proposta de acordo entre a Xunta e as OO.SS relativo ao proceso de consolidación

Función Pública ven de remtir ás 15:19 horas do dia de hoxe unha proposta de Acordo para a eliminación da convocatoria do proceso selectivo extraordinario  de consolidación para o ingreso no Grupo I, Categoría 04, determinadas prazas por ter as persoas que as ocupan unha titulación específica que corresponderá con outras escalas de persoal funcionario.

As prazas que se eliminasen do proceso de consolidación transformaranse na escala correspondente de persoal funcionario.

Dita proposta será levada á  Mesa Xeral Extraordinaria para a súa negociación e posterior votación polas OO.SS na Comisón de Persoal. Ambas a celebrar o día de mañá.

Consulta aquí a proposta de Acordo ⇒ Documento