Decreto de funcionarización: versión definitiva

Texto definitivo do decreto de funcionarización, logo das emendas introducidas polo Consello Consultivo e pola Asesoría Xurídica Xeral con respecto ao documento que se aprobou en Comisión de persoal.

A publicación deste Decreto queda condicionada á publicación e entrada en vigor da Lei de medidas fiscais e administrativas do ano 2020, pola que se crean as novas escalas de persoal funcionario na Lei de emprego público de Galicia.
O documento pode consultarse no seguinte enlace: Decreto funcionarización.