Listas de Contratación Temporal: Resolución conxunta de Función Pública e do SERGAS

Listas de Contratación Temporal: Resolución conxunta da Dirección Xeral de Función Pública (C. de Facenda) e da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Sergas), pola que se establece o procedemento para a cobertura temporal de postos nos respectivos ámbitos, ante o incremento da carga asistencial derivada da atención do SARS-Cov-2

Ver ⇒ Resolución