Actualización: Novas de Función Pública: Información sobre adscricións, traballos de superior categoría e comisións de servizos

INSTRUCIÓNS DO 27 DE MARZO DE 2020 RELATIVAS AS TRAMITACIÓNS DAS COMISIÓNS DE SERVIZOS, ADSCRICIÓNS TEMPORAIS E SUPERIORES CATEGORÍAS EN TANTO SE MANTEÑA O ESTADO DE ALARMA.

Instrucións relativas as tramitacións das comisións de servizos, adscricións temporais e superiores categorías en tanto se manteña o estado de alarma declarado polo real decreto 463/2020, do 14 de marzo, para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid-19.

Co fin de conciliar a execución das medidas adoptadas na declaración do estado de alarma coa continuidade dos servizos públicos encomendados á Administración da Xunta de Galicia, efectúanse as seguintes aclaracións Función Púbica acaba de transmitir o seguinte documento:

Consulta aquí as Instruccións