Protocolo de reincorporación ao traballo presencial. Exclúe ámbitos educativo, sanitario, sociosanitario e xudicial

A Administración da menos de 24  horas ás organizacións sindicais  para facer alegacións. O protocolo é de aplicación a todo o persoal empregado público en todos os sectores administrativos e funcionais da Xunta de Galicia, agás no ámbito educativo, sanitario e sociosanitario.

Función Pública ven de remitir ás 14:53 horas do día 4 de maio o borrador definitivo do Protocolo polo que se establece a reincoporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19.

O prazo habilitado ás organizacións sindicais para facer alegacións remata ás 10 horas do día 6 de maio. Todo apunta a que existe unha «verdadeira vontade de negociación«.

Consulta aquí o Borrador Protocolo Reincorporación