Alegacións ao Protocolo de reincorporación ao traballo presencial e medidas de prevención fronte ao Covid-19

A negociación colectiva, a máxima protección  da seguridade e saúde laboral dos traballadores (especialmente as persoas sensibles ou vulnerables), e a extensión do teletraballo teñen que ser as premisas básicas da reincorporación ao traballo presencial dos empregados públicos.

Alegacións da CSIF ao Protocolo de reincorporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao Covid-19.

Consulta aquí as Alegacións