Recomendacións sanitarias a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e na atención ao público.

Recomendacións sanitarias a establecer nos centros educativos durante as xornadas presenciais e nos procedementos de atención ao publico nos centros da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Consulta aquí as Recomendacións