Definitivo: Protocolo de reincorporación presencial ao traballo e protección contra o Covid19

Despois de varias negociacións entre CSIF e Vicepresidencia, a Administración remite a terceira versión e, ao parecer, definitiva do Protocolo para a reincorporación presencial ao traballo. O documento final incorpora gran parte das nosas alegacións.

Protocolo polo que se establece a reincoporación dos empregados públicos ao traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19

En cor azul as modificación con respecto á segunda versión, resultantes das alegacións da CSIF

Consulta aquí o PROTOCOLO DEF