Política Social: Mantemos as concentracións ata recuperar o noso.

As catro organizacións sindicais acordamos manter as concentracións e instar a inmediata apertura da mesa de negociación. A unidade sindical e a presión dos traballadores, vence pero tamén convence.

A presión sindical e a forza dos traballadores fai rectificar á Política Social e retirar a proposta de vacacións

As organizacións sindicais convocantes esixen a apertura urxente dunha mesa de negociación, xa que consideran que a retirada do bosquexo da instrución de vacacións non é suficiente. As mobilizacións van continuar ata a recuperación dos dereitos recortados.

O éxito das mobilizacións do día onte ante os centros residenciais de Política Social logrou que a  consellería recapacitase e retirara a proposta limitativa do dereito de vacacións que, novamente discriminaba ás persoas que traballan nos seus centros. As concentracións, masivas en moitos centros, supuxeron unha lección exemplar de loita e dignidade do persoal dos centros residenciais que foi apoiado en  unidade de acción polas organizacións sindicais convocantes.

Dende CIG, CCOO, CSIF e UGT valoramos positivamente a retirada desta proposta que supuña un novo ataque contra este colectivo. Non obstante, entendemos que este xesto por parte da titular da consellería e insuficiente, é solo se pode considerar como un primeiro paso para a recuperación dos dereitos laborais e económicos arrebatados a este persoal dende a entrada en vigor da Lei 1/2012.

As catro organizacións máis representativas no ámbito da Función Pública marcámonos como obxectivos mínimos a alcanzar a curto prazo:

  • O incremento de prazas públicas e de xestión directa.
  • A posta en valor do traballo e o esforzo realizado durante a situación de emerxencia sanitaria coa a compensación adecuada e coa mellora das condicións laborais.
  • A compensación por festivos e domingos
  • A redución da xornada máxima anual e aumento dos cadros persoal para reducir a excesiva carga de traballo.
  • A transformación de tódolos contratos de fin de semana ou inferiores, a xornada completa .

Non se pode aguantar máis con cadros de persoal minguados permanentemente, con falta de medios materiais e coa precariedade laboral instaurada dende os recortes da crise anterior nos servizos públicos asistenciais.

Por isto, dende CIG, CCOO, CSIF e UGT, acordamos:

Instar a Fabiola García, titular da Consellería de Política Social, á convocatoria das catro Centrais Sindicais a fin de abrir a correspondente Mesa de Negociación.

Facer un chamamento a todas as persoas traballadoras da Consellería de Política Social a manter a presión nas mobilizacións programadas en tanto a Consellería non acepte recuperar os dereitos laborais

 

A unidade sindical e a presión dos traballadores, Vence e Convence