Medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID19

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020,  Consellería de Sanidade, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Consulta aquí o  Documento